Ulkoportaiden rakentaminen erittäin jyrkkään rinteeseen

Tällä sivulla esitetyt ulkoportaat on tarkoitettu erittäin jyrkkien ulkoportaiden tekemiseen. Mitoitus ulottuu jopa yli 50 asteen rinteisiin. Se on niin jyrkkä, että suhdeluku on lähes merkityksetön.

Ulkoportaiden askelmien nousun tulisi olla suhteellisen matala. Kun rinne on erittäin jyrkkä, tämä ei ole aina mahdollista. Tällä sivulla olevat portaat voidaan säätää siten, että askelman nousu on kohtuullinen vaikka rinteen kulma olisi erittäin jyrkkä. – Jos tarvitaan ulkoportaat vähän loivempaan rinteeseen, ne löytyvät esimerkiksi täältä.

Alla esitetyissä taulukoissa suhdeluvut on esitetty vihreällä taustalla. Tässä taulukossa askelman syvyys on n. 30 cm, mutta käytännössä taulukon arvoihin ylletään pienimmillään alle 25 cm syvillä askelmilla.
Valkealla taustalla (suhdeluvun rivillä) on esitetty ne ulkoportaiden mallit, jotka poikkeavat korkeintaan ± 10% sopivasta suhdeluvusta. Joskus on mielekästä valita tämä ratkaisu.

Alla käytetyt käsitteet on havainnollistettu täällä olevassa kuvassa.

Rinteen korkeus 40 – 240 cm

Suunnittelutaulukko portaille, jotka sijoitetaan erittäin jyrkkään rinteeseen. Rinteen korkeus 40 – 240 cm. Askelman etenemä jopa alle 25 cm ja askelman syvyys n. 25 – 30 cm.

Rinteen korkeus 250 – 450 cm

Suunnittelutaulukko portaille, jotka sijoitetaan erittäin jyrkkään rinteeseen. Rinteen korkeus 250 – 450 cm. Askelman etenemä jopa alle 25 cm ja askelman syvyys n. 25 – 30 cm.

Rinteen korkeus 460 – 660 cm

Suunnittelutaulukko portaille, jotka sijoitetaan erittäin jyrkkään rinteeseen. Rinteen korkeus 460 – 660 cm. Askelman etenemä jopa alle 25 cm ja askelman syvyys n. 25 – 30 cm.

Rinteen korkeus 670 – 850 cm

Suunnittelutaulukko portaille, jotka sijoitetaan erittäin jyrkkään rinteeseen. Rinteen korkeus 670 – 850 cm. Askelman etenemä jopa alle 25 cm ja askelman syvyys n. 25 – 30 cm.