Ulkoportaat valintaopas ja suunnitteluopas

Helppotajuinen opas ulkoportaat valintaan ja suunnitteluun. Rungot, askelmat, säännöt. Kuvia eri malleista.

Ulkoportaiden rakentaminen pihalle tai luontoon voi olla vaikea tehtävä. Usein on valittava erittäin työlään ja suhteellisen nopean portaan välillä. Nopea vaihtoehto tarkoittaa samalla, että rakennetut puuportaat muuttuvat turvattomiksi noin 15-25 vuodessa. Ja työläät, kivestä tehdyt ulkoportaat voidaan tehdä vain hyvin rajoitettuhin kohteisiin.

Onneksi nykyään on saatavissa erilaisia materiaaleja sekä puolivalmiita ja jopa asennusvalmiita ulkoportaita.

Suosituin materiaali on yhä puu. Puusta valmistettuja pykällettyjä porrasrunkoja on laajalti saatavissa. Toinen suosittu ratkaisu on betonivalos askelmat. Niillä syntyy vakioporras vakiorinteeseen. Mutta jos rinne on erittäin loiva tai hyvin jyrkkä niin silloin joudutaan suunnittelutöihin.

Sivustolla on tietoa ja kuvia jotka kertovat ulkoportaiden tarinan. Ja taulukoita joita voi käyttää suunnittelun apuna.

Palkit seinässä, erikoinen ulkoporras (Shantou).

1. Perusteita: Mikä on ”etenemä” ja muut termit?

Tässä kolmen kuva avulla ulkoportaiden suunnittelussa keskeiset käsitteet. Tavoite on suunnitella ulkoportaat jotka ovat helppo kulkea. Helppokulkulkuisuutta arvioidaan laskemalla portaalle suhdeluku. Sen kaava alla.

Rinteen korkeus, pituus, kulma

Rinteen korkeus ja pituus ovat ulkoportaan suunnittelussa keskeiset mitat. Niiden perusteella voidaan laskea rinteen kulma.

Jos korkeutta ei ole tiedossa, silloin mittaamalla pituus ja arvioimalla kulma saadaan laskettua rinteen korkeus.

Askelman etenemä ja -nousu

Askelman etemä ja nousu kuvaavat portaan rakenteen. Niiden avulla lasketaan portaan suhdeluku jolla arvioidaan onko porras helposti kuljettava vai ei. (Laskukaava on: (2 x nousu) + etenemä.)

Optimi suhdeluku on n. 630. Hyvä vaihteluväli on ± 30 eli 600-660, maasta riippuen.

Askelman leveys ja -syvyys

Askelman leveys, askelman syvyys ja etenemä on esitetty yllä.

Huomaa, että askelman syvyys on tässä porras-mallissa suurempi kuin etenemä. Tilanteen aiheuttaa se, että ylempi askelma ulottuu jonkun verran alemman askelman päälle. – Nämä sekoitetaan usein.

2. Suomen ulkoportaat ohjeistus

Ulkoportaiden mitoituksen säännökset ovat tiivistetysti:

  • Katettu tai lämmitetty ulkoporras: etenemä vähintään 300 mm, nousu korkeintaan 160 mm
  • Kattamaton ja lämmittämätön ulkoporras: etenemä vähintään 390 mm, nousu korkeintaan 130 mm

Oleellista on kiinnittää huomiota soveltamisalaan, 1 §:
”Tämä asetus koskee uutta rakennusta, rakennuksen laajennusta ja rakennuksen kerrosalaa lisäävää tilaa sekä rakennuspaikan välitöntä ympäristöä.
Rakennuksen korjaus- ja muutostyössä tätä asetusta on sovellettava, jos alkuperäinen ratkaisu on turvallisuuden tai terveydellisyyden kannalta ilmeisen haitallinen. Rakennuksen korjaus- ja muutostyöt voidaan muutoin tehdä alkuperäistä ratkaisua noudattaen. Muutokset eivät saa heikentää käyttöturvallisuutta …”

 

Kun näistä laskee suhdeluvun, se on ensimmäisessä tapauksessa 760 ja jälkimmäisessä 650. On selvää, että suhdeluku on ohjeellinen eikä sitä enää esitetä asetuksessa.

Kokemuksen perusteella voi sanoa, että maaston rinteet eivät noudata ohjeistusta. Jotkut rinteet ovat esim. niin jyrkkiä, että niille ei voi rakentaa ulkoportaita jotka mukautuvat ohjeistuksen lukuihin. Silloin voidaan tarkastella ”soveltamisalaa”: jos rinne on metsässä, tai rinne laskeutuu/nousee pihasta metsään niin silloin ohjetta ei vaadittane noudattamaan. Jos rinne on rakennuksessa kiinni, silloin ohjeen mitoitusta on noudatettava – tehtävä rinnettä loivemmat ulkoportaat. Harmaa alue on takapiha ja muu syrjässä oleva piha-alue.

3. Ulkoportaan rakenne

1. Ulkoportaat ilman runkoa

Ilman runkoa olevat ulkoportaat ovat alttiita maan liikkumiselle. Nämä ulkoportaat edellyttävät huolellisia pohjatöitä. Maa on vaihdettava jos epäillään sen olevan routivaa lajia. Uudisrakennukset joiden piha on täyttömaata voivat olla erityisen vaikeita.

Ilman runkoa olevien ulkoportaiden materiaalit ovat edullisia. Kustannukset muodostuvat lähinnä pohjatöistä (+vaihdettava maamassa) ja asennustöistä. Eli materiaalit edullisia ja paljon työtä. Itse rakentajille työ on ”ilmaista” joten näin tehdyt ulkoportaat ovat itse rakentajien suosiossa.

Porraskivi askelma

Porraskiviä on saatavissa betonista valettuna ja luonnonkivestä sahattuna.

Kiven paino on suuri joten käsiteltävä huolellisesti. Maa tiivistettävä kovaksi koska kiven paino painaa maata alaspäin jolloin askelman kaltevuus muuttuu.

Ulkoporras porraskivet

Huolellisesti tehdylle pohjalle saadaan tehtyä jykevät ulkoportaat.

Kiviä on mahdollista laittaa hiukan kulmaan jolloin saadaan kevyesti kaartuvat ulkoportaat. Jos rinne on hyvin loiva, joudutaan laittamaan kaksi kiveä peräkkäin tai hiekka-alue väliin. Silloin altis virheille.

Askelma puusta

Puusta voidaan tehdä askelman etureuna tai koko kehys kuten kuvassa.

Joustavampi valmistaa koska materiaali kevyempää ja mittoja voidaan muuttaa esim. tehdä voimakkaasti kaartuvia ulkoportaita.

Puukehys askelmat

Vaikein asia on puun kesto maata vasten. Tai oikeammin se että se ei kestä maakosketuksessa pitkään. Pitää varautua n. 10 – 15 vuoden käyttöaikaan.

Täytä vettä läpäisevällä maalla. Jos nurmikko ja multa, se on huonoin täyte.

2. Ulkoportaat jossa runko

Kun ulkoportaassa on runko se kestää paremmin muotoa muuttamatta. Maan routiminen tai vajoaminen kohdistuu jäykkään runkoon jolloin virheet yksittäisen askelman kohdalla ovat usein huomaamattomia.

Runko on suunniteltava ja se edellyttää kohteen mittausta. Sitten valitaan portaan malli ja samalla rungon, askelmien ja kaiteen materiaalit. Usein runko myös valmistetaan toisaalla ja kuljetetaan kohteeseen. Omatoimisen rakentajan on tyytyminen lähinnä pykällettyjen puurunkojen hankintaan tai sahaamiseen. Tai nikkaroidaan portaat yksi puukappale kerrallaan. Lyhyesti: työläs tehdä itse.

Materiaalin valinta vaikuttaa kustannuksiin, portaan käyttöikään ja ulkonäköön. Puurunko on lyhytikäinen (mutta pidempi kuin maakosketuksessa oleva – yllä). Betonivalu kestää melko pitkään mutta rapautuu lopulta. Aika riippuu työn laadusta. Metalleista kuumasinkitty rauta kestää hyvin kunnes pinta vaurioituu merkittävästi. Pitkäikäisin lienee alumiini. Jos luonnonkivestä saataisiin tehtyä ulkoportaan runko se olisi pitkäikäisin ulkoporras. Se onnistuu vain hakkaamalla kallioon askelmat. – Tämän kirjoittaja on päätynyt siihen, että pitkäikäisin ulkoporras on se jossa runko on alumiinia ja askelmina graniittikivet.

Porrasrunko puusta

Näitä pykällettyjä ulkoportaan reisipuita saa rakennustarvike-liikkeistä. Edullisia 🙂

Kannattaa huomata, että harva niistä täyttää Suomen ulkoportaita koskevat säännöt § 5. Suomessa max nousu on 16 cm ja nämä usein 17 cm. Etenemä min on 30 cm ja näissä 21 – 25 – 29 cm. (2020)

Puurunko malli 1

Valmiina hankittu reisipuu määrää portaan kulman. Se voidaan asentaa vain yhteen oikeaan asentoon.  (oikein: n. 1% eteenpäin kallellaan)

Itse tehtynä ja hyvin suunniteltuna voidaan tehdä rinteeseen sopivat ja jopa hyvin leveät ulkoportaat.

Puurunko malli 2

Kun käytetään leveitä reisilankkuja ja sijoitetaan askelmat niiden väliin niin portaan kulmaa voidaan muuttaa valmistuksessa rinteen mukaan.

Tällä mallilla ei voi tehdä hyvin leveitä ulkoportaita. Suurin leveys riippuu askelmalankkujen paksuudesta & leveydestä.

Betonivalu runko

Betonivalu runkoisia ulkoportaita käytetään lähinnä suurissa rakennus kohteissa. Teollisesti valmistettuja. Voidaan valaa kohteessa kun tehdään valumuotti ja raudoitetaan. Valussa teknisiä haasteita.

Usein päällystetään laatoilla, jotka usein myös irtoavat myöhemmin 😉

Runko rautaa

Kuvassa ulkoportaan runko raudasta joka on maalattu. Raudan käyttö on teollinen ratkaisu. Askelmat ovat lasikuituritilöitä joissa liukueste etureunassa, teollinen huomioväri.

Raudasta voidaan tehdä hyvin jäykkiä portaita jotka kestävät suuren painon, esim. betoniaskelmat.

Runko alumiinia

Kuvan ulkoportaassa reisituet/ sivu-juoksut alumiinia. Ulkonäön takia alumiini on parhaimmillaan päällystettynä.

Kuvan kohteessa askelmat uutta myrkytöntä Siperian lehtikuusta joka harmaantuu nopeasti, noin 3 vuodessa.

Runko alumiinikehikko

Tämä runkomalli poikkeaa muista. Kate eli betoni- tai luonnonkivi laatat pudotetaan kehikkoon jossa ne pysyvät omalla painollaaan.

Tällä rakenteella saavutetaan kiviportaaseen rinnastettava käyttöikä ilman kiviportaan puutetta (joka on rungon puute).

Asennusvalmis runko

Alumiista voidaan valmistaa kevyitä ulkoportaan runkoja jotka siirretään paikoilleen kahteen matalaan uraan ja katetaan sen jälkeen nopeasti pihalaatoilla. Ehkä nopein alumiini + kivi porras.

4. Ulkoportaan askelmat – materiaalit

Tässä joitakin nykyisin käytössä olevia ulkoportaan askelman materiaaleja. Suosituin puisen ulkoportaan materiaali on painekyllästetty puutavara (ns. kestopuu). Sitä on saatavana ruskeana ja vihreänä. Sen myrkytön vaihtoehto on Siperian lehtikuusi ja kalliimpana vaihtoehtona sademetsien kovat puulajit. Muovilankun (ns. komposiitti) käyttöä portaan askelmissa rajoittaa sen hyvin pieni vääntöjäykkyys. Sen jänneväli on noin 30 – 40 cm ja portaan askelmat ovat pääsääntöisesti yli 60 cm leveitä. Tavallinen askelman leveys asettuu 80 ja n. 125 cm välille.

 Betoni on hyvin suosittu materiaali. Muotoon valettuna tai laattoina.

Puu

Puu on kiven ja betonin ohella suosituin ulkoportaiden askelmien materiaali. Sitä on helppo käsitellä ja se on helppo kiinnittää portaan runkoon. Samalla se on lyhytikäisin askelmien materiaali. Voi olla märkänä liukas.

Betoni, kivimurske

Betonilaattoja käytetään paljon ulkoportaan askelmissa. Kuvassa musta-valko pesubetonilaattoja jotka tarjoavat ehkä parhaan pidon jalalle. Kivipinta on murskattua.

Graniitti, harmaa

Laattoja valmistetaan useasta luonnonkivestä. Eräs yleinen on graniitti jonka kestävyys on erinomainen. Useita pintakäsittelyjä. Sopivimmat ulkoportaisiin ovat vasaroitu ja poltettu.

Rautaritilä, sinkitty

Teollisessa ympäristössä kuumasinkityt teräsritilät ovat suosittu askelma. Ne tarjoavat tukevan otteen työkenkien pohjalle mutta ovat liukkaita kengillä joissa on kuvioimaton pohja. Kumahtava ääni.

Päällystetty, muotoiltu alumiini

Alumiinista voidaan valmistaa askelmia joiden pinta on uritettu. Näitä käytetään erityisesti uimaportaissa koska materiaali ei ruostu ja on kevyttä. Kuvan askelmissa liukuestelista reunassa.

Alumiiniritilä

Märissä työkohteissa voidaan ulkoportaan askelmiksi valita puhkottu alumiiniritilä. Alumiini kestää paremmin vettä kuin rautaritilä. Käytetään myös kulkuväylien tekemiseen. Kalliimpi kuin sinkitty rautaritilä.

Lasikuitu

Lasikuidusta voivaan valmistaa askelmia joilla on eri rakenne. Voidaan pinnoittaa kuten kuvassa. Eri värejä. Mukavampi paljaalle jalalle kuin metalliritilä. Käytetään kun halutaan pitkä käyttöikä ja kiveä eikä metalliritilää voi käyttää.

Rautaritilä, sinkitty (meressä, vanha)

Kuumasinkitty teräsritilä kestää hyvin merivettä. Mutta rajansa silläkin kuten kuvassa.

5. Ulkoportaat suunnittelutaulukot

Oikealla olevassa taulukossa on paljon lukuja. Yleisin kysymys ulkoportaiden mitoituksessa kuuluu “Kuinka monta askelmaa pitää tehdä kun rinteen korkeus on X cm TAI rinteen pituus on Y cm?” Taulukosta nähdään nopeasti vihreää väriä katsomalla, että:

  • Rinteen korkeuden ollessa 60 cm, voidaan valita 5 tai 6 askelmaiset ulkoportaat.
  • Rinteen ollessa 100 cm korkea, tarvitaan 8, 9 tai 10 askelmaiset ulkoportaat, jotta suhdeluku on sopiva.
  • Loiva PihaPorras malli jossa on 6 askelmaa, sopii 60-80 cm korkeisiin rinteisiin.
  • Loiva PihaPorras malli jossa on 8 askelmaa, sopii 80-100 cm korkeisiin rinteisiin.

Jos ulkoportaan malli olisi “Jyrkkä”, silloin luvut ovat erilaisia. Alla on linkit neljään eri taulukkoon. Niistä yleisimmin käytetty on “Jyrkät” ulkoportaat. Siinä askelmien syvyys ei ole suuri, suunnilleen 30 cm. Loivien ulkoportaiden askelman syvyys on suurempi, n. 37–43 cm ja kyseinen malli toimii parhaiten hyvin loivilla rinteillä.

Loiva

Suunnittelutaulukko: Loiva ulkoporras.

Lähes loiva

Suunnittelutaulukko: Melko loiva ulkoporras.

Jyrkkä

Suunnittelutaulukko: Jyrkkä ulkoporras.

Jyrkempi

Suunnittelutaulukko: Jyrkempi ulkoporras.

Jyrkin

Suunnittelutaulukko: Jyrkin ulkoporras.

6. Galleria, vanhat suomalaiset ulkoportaat

Napsauta kuvaa niin galleria avautuu 🙂

7. Uudet ulkoportaat – perusmallit – esimerkiksi

Kirjoittajan yrityksen perusmallit. Näitä muokataan kohteen/asiakkaan tarpeiden mukaan.

Ehkä huomasit yllä olevasta tekstistä että painotan laatua yli kaiken: kauneutta ja pitkää käyttöikää. No, valmistan tuotteita juuri noiden asioiden tiimoilta: PihaPortaat ja PihaAskelmat on toteutettu tinkimätöntä laatua tavoitellen. Esimerkki: ehkä voin jo kertoa että alussa heitimme roskiin 3,5 kilometriä alumiiniprofiilia koska laatu ei ollut kuten halusin. Nyt tehdas osaa jo homman 🙂 Raaka-aineemme on kaunista ja kestävää !

Tuotteiden alumiini on kovaa rakennealumiinia/ merialumiinia. Alumiinin pinta on muotoiltu ja lisäksi siinä on kahdenkertainen pinnoitus joka tekee siitä kauniin. Se täyttää vaativan asiakkaan tarpeet. Askelmat ovat myrkytöntä Siperian lehtikuusta, betoni- tai luonnonkivi laattoja tai 2020 uutuutena lasikuitua. – Muut innovaatiot, katso linkkejä sivun lopussa.

Metallirunko. Alumiini + kivi

Alukehysporras™ mallilla tehdään modernit ja erittäin pitkäikäiset ulkoportaat. Tässä mallissa on alumiinirunko joten se toimitetaan kohteeseen yhtenä kappaleena. – Kuvassa 2. sukupolven malli. Nyt valmistetaan edistynyttä 3. sukupolven mallia jossa ohut reuna ja paljon teknistä edistystä. Katso kuvat Alukehysportaista™ täällä.

Säätyy rinteeseen sopivaksi

Säätöportaat™ mallissa on myös alumiinirunko. Nimi johtuu siitä, että portaiden kulmaa voidaan säätää asennuspaikan rinteen mukaan. Askelmina tavallisesti Siperian lehtikuusi ja 2020 lisäksi lasikuitu. Katso kuvat Säätöportaista täällä. – Tästä mallista valmistetaan muunnelma alumiini-askelmilla. Ne ovat Uimaportaat.fi ja Allasportaat.fi

Erittäin loiville rinteille

PihaAskelmat tuotteella voidaan toteuttaa kulkureitti erittäin loivalle rinteelle. Lähes 2 metriä pitkiä askelmia on toimitettu. Kuvassa tuotteen varhainen versio joka oli katettu terassilaudalla. Nykyään toimitetaan paksummalla lankulla, laatoilla tai erikoistilauksesta lasikuidulla. PihaAskelmilla on oma sivusto täällä. Katso!

8. Ulkoportaat valikoima – historiallisesti

Ulkoportaita on ollut pakko tehdä jotta ihmiset pääsevät kulkemaan turvallisemmin rinteissä. Yksinkertaisin porras on ilman runkoa: rinteeseen on asetettu joko kiviä tai puuta askelmiksi. Tietysti nämä ulkoportaat kasvavat umpeen ajan mukana. Sen jälkeen tulevat puuportaat joissa on runko sekä jykevämmät kiviportaat. Betoni ja laatat ovat avanneet mahdollisuuden hyvin erilaisten portaiden rakentamiseen. Ja sen jälkeen metallin avulla tehtiin ilmavia portaita. Aluksi raudasta joka tietysti ruostuu ja sittemmin alumiinista joka kestää ruostumatta ja lahoamatta.

Kiviaskelmat

Yksinkertaisin porras on muutama kivi rinteessä. Toimii niin kauan kuin kivet pysyvät paikoillaan eikä rinne kasva umpeen.

Maa + puurunko

Puuta on voitu laittaa rinteeseen. Ensin puun runkoja eli tukkeja ja myöhemmin vanhoja puhelinpylväitä tai ratapölkkyjä (kuvassa).

Runko tukeista

Kuvan kohteessa on tukki halkaistu ja siitä tehty ulkoportaan reisipuut. Käsittelemätön luonnonpuu mätänee.

Pykälletty runko

Tässä melko moderni puuporras jossa on pykälletty runko. Osittain ilmassa, osittain maata vasten.

Jykevä hirsiteos

Upea puuporras joka on hienosti suunniteltu ja toteutettu. Taitavat tekijät.

Maa + reunakivet

Luonnonkivistä tehty yksinkertainen porras. Askelmat maata ja kivet pystyssä.

Täyttä kiveä

Tämä vaikuttaa lähes ikuiselta ulkoportaalta. Isot laattamaiset kivet askelmina ja täynnä kiviä.

Betonivalos

Luonnolliseen kallio-halkeamaan valetut askelmat. Betoni rapautunut ajan mukana.

Betonivalos

Tätä porrasta varten on jouduttu tekemään tukeva ja suuritöinen muotti. Yritys hyvä 10, …

Porras laatoista

Tässä yksinkertaisin porras laatoista. Erilaisia laattoja, toimimaton runko, pelkkä kehys laatoille.

Laatat + puurunko

Lankusta tehty puurunko jota on vahvistettu peltisuikaleilla jotka estävät laattoja putoamasta.

Laatat + betonirunko

Betonista valettu runko näyttää hyvältä. Laatat eivät vain pysy kiinni. Yleistä.

Muurikivet

Teolliset muurikivet askelmina. Joku mennyt vikaan kun ylhäällä jouduttu jatkamaan puulla.

Pelkkää rautaa

Raudasta on tehty mitä moninaisimpia ulkoportaita. Joustava materiaali joka suojattava ruostumiselta.

Saatavilla olevasta

Ulkoportaat on aina tehty saatavilla olevista materiaa-leista. Tässä metalliritilästä ja parista penkistä.

9. Kaiteet

Voisin kirjoittaa myös oppaan kaiteista. Ehkä ensi talvena. Ennen sitä voit katsoa muutamia edistyneitä kaidemalleja täältä: kaide.fi 🙂