Ulkoportaiden rakentaminen jyrkkään rinteeseen

Ulkoportaiden nousun ja etenemän tulee olla oikeassa suhteessa jotta portaiden käyttö on luontevaa. Tämän ilmaisee ”suhdeluku”. Sen olisi oltava välillä 600-660. Ulkoportaissa luvun tulisi olla alle 660.

Alla esitetyissä taulukoissa sopivat suhdeluvut on esitetty vihreällä taustalla. Tässä taulukossa askelman teoreettinen syvyys on noin 34 cm, mutta käytännössä taulukon arvoihin ylletään pienimmillään noin 30 cm syvillä askelmilla.
Valkealla taustalla (suhdeluvun rivillä) on esitetty ne ulkoportaat, jotka poikkeavat korkeintaan ± 10% sopivasta suhdeluvusta. Joskus on mielekästä valita tämä ratkaisu.

Alla käytetyt käsitteet on havainnollistettu täällä olevassa kuvassa.

Rinteen korkeus 30 – 130 cm

Suunnittelutaulukko ulkoportaille, jotka sijoitetaan jyrkkään rinteeseen. Rinteen korkeus 30 – 130 cm. Askelman teoreettinen syvyys n. 34 cm.

Rinteen korkeus 140 – 250 cm

Suunnittelutaulukko ulkoportaille, jotka sijoitetaan jyrkkään rinteeseen. Rinteen korkeus 140 – 250 cm. Askelman teoreettinen syvyys n. 34 cm.

Rinteen korkeus 260 – 370 cm

Suunnittelutaulukko portaille, jotka sijoitetaan jyrkkään rinteeseen. Rinteen korkeus 260 – 370 cm. Askelman teoreettinen syvyys n. 34 cm.

Rinteen korkeus 380 – 490 cm

Suunnittelutaulukko portaille, jotka sijoitetaan jyrkkään rinteeseen. Rinteen korkeus 380 – 490 cm. Askelman teoreettinen syvyys n. 34 cm.

Rinteen korkeus 500 – 610 cm

Suunnittelutaulukko portaille, jotka sijoitetaan jyrkkään rinteeseen. Rinteen korkeus 500 – 610 cm. Askelman teoreettinen syvyys n. 34 cm.

Rinteen korkeus 620 – 730 cm

Suunnittelutaulukko portaille, jotka sijoitetaan jyrkkään rinteeseen. Rinteen korkeus 620 – 730 cm. Askelman teoreettinen syvyys n. 34 cm.

Rinteen korkeus 740 – 850 cm

Suunnittelutaulukko portaille, jotka sijoitetaan jyrkkään rinteeseen. Rinteen korkeus 740 – 850 cm. Askelman teoreettinen syvyys n. 34 cm.