Ulkoportaiden rakentaminen jyrkempään rinteeseen

Tällä sivulla esitetyt ulkoportaat on tarkoitettu tavallista jyrkempien ulkoportaiden tekemiseen. Nämä mallit valmistetaan erikoistilauksesta.

Ulkoportaiden nousun ja etenemän tulee olla oikeassa suhteessa jotta portaiden käyttö on luontevaa. Tämän ilmaisee ”suhdeluku”. Sen olisi oltava välillä 600-660. Ulkoportaissa luvun tulisi olla alle 660. Lisäksi ulkoportaiden askelmien nousun tulisi olla suhteellisen matala. Kun rinne on tavallista jyrkempi, tämä ei ole aina mahdollista. Tällä sivulla olevat portaat voidaan säätää siten, että askelman nousu on kohtuullinen vaikka rinteen kulma on tavallista jyrkempi. – Jos tarvitaan vielä jyrkempää ulkoporrasta, jyrkin ulkoporras on täällä.

Alla esitetyissä taulukoissa sopivat suhdeluvut on esitetty vihreällä taustalla. Tässä taulukossa askelman teoreettinen syvyys on n. 34 cm, mutta käytännössä taulukon arvoihin ylletään pienimmillään jo alle 30 cm syvillä askelmilla.
Valkealla taustalla (suhdeluvun rivillä) on esitetty ne ulkoportaiden mallit, jotka poikkeavat korkeintaan ± 10% sopivasta suhdeluvusta. Joskus on mielekästä valita tämä ratkaisu.

Alla käytetyt käsitteet on havainnollistettu täällä olevassa kuvassa.

Rinteen korkeus 40 – 240 cm

Suunnittelutaulukko portaille, jotka sijoitetaan tavallista jyrkempään rinteeseen. Rinteen korkeus 40 – 240 cm. Askelman syvyys usein alle 30 cm.

Rinteen korkeus 250 – 450 cm

Suunnittelutaulukko portaille, jotka sijoitetaan tavallista jyrkempään rinteeseen. Rinteen korkeus 250 – 450 cm. Askelman syvyys usein alle 30 cm.

Rinteen korkeus 460 – 660 cm

Suunnittelutaulukko portaille, jotka sijoitetaan tavallista jyrkempään rinteeseen. Rinteen korkeus 460 – 660 cm. Askelman syvyys usein alle 30 cm.

Rinteen korkeus 670 – 850 cm

Suunnittelutaulukko portaille, jotka sijoitetaan tavallista jyrkempään rinteeseen. Rinteen korkeus 670 – 850 cm. Askelman syvyys usein alle 30 cm.